het lekkerste vlees transparant

Scharrelvlees

het lekkerste vlees, voor u op de barbecue

Beweging

Scharrelvarkens en -runderen moeten de mogelijkheid hebben voldoende te kunnen bewegen

Respect

Er wordt met respect met de dieren omgegaan

Geen medicamenten

Het voer voldoet aan speciale eisen en de dieren krijgen geen geneesmiddelen toegediend

Bewegingsvrijheid

De dieren mogen niet aangebonden worden.